About Us

Stichting Noble Tree Foundation is opgericht op 31 december 2016 en is voortgekomen uit Noble Tree en Noble Tea . Deze organisaties zijn opgericht met de visie: als je neemt, moet je ook geven.
De Noble Tree Foundation is een door de Nederlandse Overheid erkende non-profit (ANBI) die zich inzet voor het verbeteren van arbeids- en leefomstandigheden binnen de koffie- en thee-industrie.

Bij de verkoop van de Noble Tree koffie wordt 10% van de netto bonenverkoop afgestaan aan Stichting Noble Tree Foundation. Bij de thee van Noble Tea wordt er ook een percentage van de omzet afgestaan aan de stichting. Op deze manier willen zij laten zien dat het voor elke for-profit organisatie mogelijk is om winst te maken en tegelijkertijd iets terug te geven aan de wereld.

Stichting Noble Tree stappenplan

 • Oprichting Stichting Noble Tree
 • Creëren website Stichting Noble Tree
 • ANBI-status aanvragen
 • Verkrijgen van de ANBI-Status
 • Toegezegde donaties in ontvangst nemen
 • Inventariseren van mogelijke projecten op afstand
 • Na goedkeuring van het project op afstand
 • Contact leggen met lokale vertrouwenspersoon
 • Inventarisatie project lokaal
 • Planning & budget opstellen project 
 • Uitvoeren van het project
 • Rapportage van het project via website en social media.

Financieel

Transparantie, vertrouwen en eerlijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Op 31 december 2016 hebben wij de Stichting Noble Tree Foundation opgericht en zijn daarna direct aan de slag gegaan voor het verkrijgen van de ANBI-status. Deze ANBI-status moet je zien als een soort keurmerk van de Nederlandse Belastingdienst en waarborgt dat er geen gelden uit de stichting worden onttrokken anders dan voor het doel van de stichting. Om deze status te verkrijgen, toetst de Belastingdienst of wij daadwerkelijk een “goed doel” zijn en controleren zij of al onze activiteiten op correcte wijze verlopen (zonder winstoogmerk).

De ANBI-status stelt ons in de gelegenheid om donaties van het bedrijfsleven te ontvangen, zonder dat het voor ons en voor de donateur nadelige fiscale gevolgen heeft. De bijdragen van Noble Tree en Noble Tea zijn op dit moment de belangrijkste inkomstenbron van de Stichting, omdat er standaard een percentage van de netto-omzet wordt gedoneerd aan de Stichting. Daarnaast ontvangen wij donaties van particulieren en organisaties die de Stichting Noble Tree een warm hart toedragen.

Tot op heden zijn er enkel oprichtingskosten, administratie, bankkosten en website & hosting kosten gemaakt. Daarnaast zijn er geringe kosten gemaakt voor marketing om het bestaan van de Foundation kenbaar te maken om zo meer donaties te ontvangen voor ons doel. Al het werk wat nu voor de Stichting wordt verricht, is op basis van vrijwilligerswerk. De bestuurders hebben (en zullen) geen vergoeding hiervoor in rekening brengen.

Ons Bestuur

De Stichting Noble Tree Foundation heeft een bestuur bestaande uit drie leden; er zijn geen betaalde medewerkers binnen de Stichting. Wij zijn erg trots dat alle onderstaande bestuursleden vrijwillig bereid zijn om hun tijd, kennis en expertise bij te dragen aan de Stichting.

 • Voorzitter is: Alexander Nicolaas Johannes Sandmann
 • Secretaris is: Jacob Gilles Remijnse
 • Penningmeester is: Barry van den Horn
0