About Us

Stichting Noble Tree Foundation is opgericht op 31 december 2016 en is voortgekomen uit Noble Tree en Noble Tea . Deze organisaties zijn opgericht met de visie: als je neemt, moet je ook geven.
De Noble Tree Foundation is een non-profit die zich inzet voor het verbeteren van arbeids- en leefomstandigheden binnen de koffie- en thee-industrie.

Bij de verkoop van de Noble Tree koffie wordt 10% van de netto bonenverkoop afgestaan aan Stichting Noble Tree Foundation. Bij de thee van Noble Tea wordt er ook een percentage van de omzet afgestaan aan de stichting. Op deze manier willen zij laten zien dat het voor elke for-profit organisatie mogelijk is om winst te maken en tegelijkertijd iets terug te geven aan de wereld.

Stichting Noble Tree stappenplan

 • Oprichting Stichting Noble Tree
 • Creëren website Stichting Noble Tree
 • ANBI-status aanvragen
 • Inventarisatie jaarcijfers 2017
 • Toegezegde donaties ontvangen
 • Budget 2018 vaststellen
 • Projecten 2018 creëren & inventariseren
 • Projecten 2018 uitvoeren

Houd onze website en social media goed in de gaten, voor de laatste nieuwtjes op het gebied van onze Noble Tree Foundation projecten.

Financieel

Transparantie, vertrouwen en eerlijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Op 31 december 2016 hebben wij de Stichting Noble Tree Foundation opgericht en op dit moment zijn zijn wij druk bezig onze ANBI-status aan te vragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Deze ANBI-status moet je zien als een soort keurmerk van de Nederlandse Belastingdienst. Om deze status te verkrijgen, toetst de Belastingdienst of wij daadwerkelijk een “goed doel” zijn en controleren zij of al onze activiteiten op correcte wijze verlopen (zonder winstoogmerk).

De ANBI-status stelt ons in de gelegenheid om donaties van het bedrijfsleven te ontvangen, zonder dat het voor ons en voor de donateur nadelige fiscale gevolgen heeft. De bijdragen van Noble Tree en Noble Tea zijn op dit moment de belangrijkste inkomstenbron van de Stichting, omdat er standaard een percentage van de netto-omzet wordt gedoneerd aan de Stichting. Dit bedrag is gereserveerd voor de Stichting en wordt overgemaakt, zodra de ANBI-status is verkregen. Daarnaast ontvangen wij donaties van particulieren en organisaties die de Stichting Noble Tree een warm hart toedragen.

Tot op heden zijn er enkel oprichtingskosten gemaakt. De Stichting Noble Tree Foundation heeft dus nog geen donaties mogen ontvangen. Al het werk wat nu voor de Stichting wordt verricht, is op basis van vrijwilligerswerk. De bestuurders hebben (en zullen) geen vergoeding in rekening brengen.

De gecommitteerde belofte van Noble Tree en Noble Tea wordt momenteel geanalyseerd, maar zal voor 2017 naar verwachting ca. €10.000,- bedragen. Deze donatie over 2017 zal worden gestort, zodra de ANBI-status is verkregen.

Gemaakte kosten die reeds door Noble Tree zijn voorgeschoten:

oprichtingsakte + fiscaal advies ca. € 1750,-
opmaak jaarcijfers 2017 € 500,- (schatting)
website € 1500,- (schatting)
overig € 300,- (schatting)

Aangezien de Stichting nauwelijks andere kosten heeft op dit moment
(zoals: personeels-, huisvestings-, internet-, telefoon-, administratie- en bankkosten) en omdat de Stichting pas op de laatste dag van het vorige jaar is opgericht, zijn er geen jaarcijfers over 2016. Uiteraard worden de cijfers voor 2017 wel opgesteld. Zodra de cijfers bekend zijn, plaatsen wij deze hier.

Ons Bestuur

De Stichting Noble Tree Foundation heeft een bestuur bestaande uit drie leden; er zijn geen betaalde medewerkers binnen de Stichting. Wij zijn erg trots dat alle onderstaande bestuursleden vrijwillig bereid zijn om hun tijd, kennis en expertise bij te dragen aan de Stichting.

 • Voorzitter is: Alexander Nicolaas Johannes Sandmann
 • Secretaris is: Jacob Gilles Remijnse
 • Penningmeester is: Barry van den Horn
0